Tervek a 2007-es esztendőre...

A görög katolikus egyházban a 2007-es év egyik kiemelkedő jelentőségű eseménye lesz a június 3-ai Betegek és Gyógyítók Országos Zarándoklata, melyet második alkalommal szervez meg a Máriapócsi Nemzeti Zarándokhely. Máriapócs egész évben nyitott a lelkileg, testileg töltekezni vágyó zarándokok előtt, különösen értékes alkalmak lesznek erre az édesanyák (május 6.), a gyermekek (május 12.), az ifjúság (május 26-27.) búcsúja, és a hagyományosan két napig tartó Nagyboldogasszony-napi búcsú augusztus 18-19-én.

Ötödik, jubileumi gyalogos zarándoklatukra is készülnek, mely a tavalyihoz hasonlóan idén ismét országhatárokon túlról is hívja a fiatalokat, hogy öt napon keresztül közösen gyalogoljanak Magyarország Nemzeti Zarándokhelyére, Máriapócsra, az Istenszülőhöz.

Ebben az évben is több tudományos konferenciának, szakmai szimpóziumnak ad otthont a Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola, teológiai, pasztorális, egyháztörténeti és liturgikus témákban. (K. É.)

A kaposvári egyházmegyében a remények szerint több templomszentelésre is sor kerül majd a 2007-es esztendőben. Elkészül majd a kis somogyi falu, Kaposgyarmat évek óta készülő temploma és Isten új, kaposújlaki hajléka is. Balás Béla kaposvári püspök úgy véli: Segesden és Andocson mielőbb ki kell dolgozni egy olyan tervet, amely a modern, kulturált búcsújáró hely kívánalmainak megfelel. Célszerű lenne egy multifunkcionális épületegyüttes kialakítása, ahol szálláshelyek is várnák a zarándokokat, s amely ifjúsági találkozókra, továbbképzésekre, lelkigyakorlatokra és más lelki programokra egyaránt alkalmas lehet. Ez rendkívül nagy feladat, s meglehetősen pénzigényes akciónak ígérkezik, ám két híres somogyi búcsújáró helyről, annak megmentéséről, illetve további népszerűsítéséről van szó, így tehát igencsak nagy a tét...

A püspökség 2007-ben várja haza Velencében, illetve Rómában tanuló két papját, és a főpásztor előreláthatóan egy fiatalt szentel pappá ebben az esztendőben. Várhatóan ez év nyarán is Kaposváron rendezik meg az Emmánuel közösség nyári családos és ifjúsági találkozóját.

Balás Béla megyés püspök eltökélt szándéka, hogy helynökeivel kiemelt figyelmet fordít az egyházmegye oktatási intézményeire, hiszen az elvonások következtében nehéz év vár rájuk. Balatonbogláron a továbbképző központban ebben az évben is számos programot szerveznek, s a pedagógus családok ezúttal is kedvezményesen nyaralhatnak majd itt. Az egyházközségi és egyházmegyei nyári táborok közösségkovácsoló és evangelizációs ereje vitathatatlan, ezért 2007-ben is több tucat turnusban szervezik meg a táboroztatást

Egy szociális otthon létesítése is a tervek között szerepel, mint ahogy a szokásos bérmálások, illetve a szentségfelvételt megelőző szülői értekezletek megszervezése, illetve a rendhagyó osztályfőnöki órák folytatása a kaposvári Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnáziumban, ahol a főpásztor fiatalságról, élő hitről, a szentségek fontosságáról osztja meg gondolatait. (L. S.)

A szombathelyi püspökség programjai között szerepel először január 28-án, majd az esztendő több napján is a Brenner János boldoggá avatásáért rendezett imanap. Május 1-jén az egyházmegyei ministránstalálkozó lesz a szombathelyi Szent Kvirin-templomban, június 16-án pedig diakónus- és papszentelés a székesegyházban. Terveik közt szerepel továbbá június 20-23-a között a hitoktatók lelkigyakorlata a Martineumban és 30-án az egyházmegyei ifjúsági találkozó megtartása Rábakethelyen. Július 2. és 4. között rendezik az egyházmegyei ministránstábort.

November 10-én püspöki szentmise lesz Szent Mártonnak, az egyházmegye védőszentjének ünnepén. December 1-jén, szombaton adventi családi lelki nap lesz, december 15-én pedig a Brenner János-emlékév ünnepélyes bezárására kerül sor a Szent Kvirin-templomban. A debrecen-nyíregyházi egyházmegye programjai közül már most tudni lehet, hogy február 2. és 4. között ünneplik a Megszentelt Élet Napját Nyíregyházán. Áprilisban rendezik a debreceni ifjúsági találkozót, május 19-én pedig egyházmegyei gyermeknap lesz Nagykálló-Harangodon. Május 3-án, Bosák Nándor megyés püspök kinevezésének és a debrecen-nyíregyházi egyházmegye megalakulásának (1993) évfordulója lesz, majd június 5-én a Szent Anna-székesegyház felszentelésének évfordulóját fogják ünnepelni. Június 16-án papszentelés lesz a székesegyházban, míg június 27-én, Szent László király ünnepén - aki az egyházmegye védőszentje - ünnepi szentmisét mondanak. Július 27. és 29. között tartják az egyházmegyei ifjúsági zarándoklatot és találkozót Mátészalkán, július 27-én az egyházmegye búcsúját Máriapócson, október 27-én a fiatalok a világ életéért ifjúsági találkozót Nyíregyházán. Október hónapban pedig egyházmegyei zarándoklatot terveznek Sárospatakra. (K. Á.)

A tábori püspökség helyzetéből adódóan különös tervekkel készül a 2007-es esztendőre. Az alábbiakban a tőlük kapott írást adjuk közre:
"A szolgálat előtt álló nagy kihívás az üres lelkészi helyek feltöltése. A legnagyobb feladat azonban kétségkívül az, hogy októberben meg kell rendeznünk az ötvenedik lourdes-i katonai zarándoklat előkészítő konferenciáját. Természetesen részt kívánunk venni a májusi lourdes-i zarándoklaton, és megtartjuk a szeptemberi nemzeti katonai zarándoklatot is. A jövő évben is lesz tavasszal összlelkészi konferencia, nyár végén pedig lelkigyakorlat. Egy lelkészünk januárban indul Koszovóba, külszolgálatra, nyáron pedig ugyancsak Koszovóba, Pri�tinába kell lelkészt küldenünk hat-hat hónapra. Keressük annak lehetőségét, hogyan tudnának a katonák bekapcsolódni a budapesti városmisszió programjaiba. Reményeink szerint a nyár elején sor kerülhet az Ordinariátus papnövendékének diakónusszentelésére. (Á. V.)

A kalocsa-kecskeméti egyházmegye bőséges programot tervez az idei évre. Március 10-én a hitoktatóknak lesz továbbképzésük Kalocsán, amelyet Kránitz Mihály tart, témája a Kompendium lesz. Április 21-én rendezik meg a Megyei Hittanos Olimpiátát a kalocsai Nagyasszonyunk Katolikus Iskolában. Kecskeméten, az angolkisasszonyok iskolájában lesz április 28-án a szellemi hittanverseny döntője. Május 26-án tartják a pünkösdi ifjúsági napot Petőfiszálláson, míg augusztus 3. és 5. között a Ladik Könnyűzenei Fesztivált Apostagon. A XVI. Bugaci Lelkigyakorlatos Tábort augusztus 5. és 12. között, és 18-19-én a Szent Imre-zarándoklatot. Júliusban lesz család-tábor, novemberben pedig családi lelkinap.

Június 30-án a kalocsai székesegyházban kerül sor a papszentelésre, míg december 26-án ugyancsak Kalocsán diakónusszentelés lesz. (S. I.)

A székesfehérvári egyházmegye is bőséges programmal készül az idei évre. Január 12-én, a pákozdi Mészeg-hegyen lévő Don-kanyar Emlékkápolnánál emléktűzgyújtás lesz az urivi áttörés évfordulóján. Január 20-án Szent Sebestyén- emlékmisét mondanak, mely a város fogadalmi miséje. Január 27-én tartják a Szent István Művelődési Házban a Családfórumot, míg február 10-én megnyitják a Szent Imre - Szent Erzsébet-év című kiállítást a szentek életéről.
Március 24-én a Szent Imre- és Szent Erzsébet-év kapcsán tudományos ülést rendeznek a Szent István Művelődési Házban, majd másnap Kaszap István születésének évfordulóján misét mondanak a Vasútvidéki Prohászka-templomban. Április 2-án Prohászka Ottokár halálának nyolcvanadik évfordulójára tudományos üléssel és emlékmisével emlékeznek majd. Érd-Óvárosban május 13-án, Bogner Mária Margit halálának évfordulóján mondanak majd szentmisét. Június 23-án a székesegyházban papszentelés lesz. Egyházmegyei Családtábort szerveznek Balinkán július 14. és 19. között, augusztus 5-én pedig a Szent Donát-búcsút tartják a nevét viselő székesfehérvári kápolnában. A királyváros különös tisztelettel fogja ünnepelni első szent királyunkat augusztus 20-án.

Szeptember 15-e a Kulturális Örökség Napja. Programokkal, látogatási lehetőségekkel készülnek a város templomai, múzeumai és a püspökség e napra. Október 23-a és november 4-e között több eseményen is megemlékeznek majd az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójáról. November 25-én ünnepi szentmise lesz a bazilika felszentelésének évfordulóján, míg december 1-2-án ismét megrendezik az Adventi Udvar a Püspökségen eseményt. December 17-én, Kaszap István halálának évfordulóján a székesfehérvári Prohászka-templomban lesz ünnepi szentmise.


forrás: Új Ember
2007-01-07